Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Klagomål

Om du inte är nöjd
För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och produkter. Har du synpunkter på Nords hantering av ett ärende är du välkommen att höra av dig till vår kundservice. Där kan du få hjälp med att hantera ditt ärende och ta del av uppgifter kopplade till dig som kund. Kontakta kundservice via vårt ärendesystem här, för kortast möjliga handläggningstid. Du kan också skicka ett mejl till kundservice@nordfk.se.
Om du har handelsrelaterade frågor ombeds du kontakta din rådgivare direkt. Du kan också höra av dig till vår backoffice-avdelning via vårt ärendesystem enligt ovan, eller genom att skicka ett mejl till backoffice@nordfk.se.

Reklamation och klagomål
Om du har varit i kontakt med vår kundservice och därefter inte är nöjd, har du möjlighet att framföra ett klagomål till oss. Vi tar alla klagomål på största allvar. För att säkerställa att vi hanterar alla klagomål på bästa sätt, ber vi att du skickar in ditt klagomål skriftligen via mejl till klagomal@nordfk.se eller via brev. Använd gärna mallen nedan och bifoga allt underlag du har i form av tidigare mejlkorrenspondens, notor etc. Vi hanterar alla klagomålsärenden skyndsamt och med stor noggrannhet. Om det är vår bedömning att handläggningen av ditt ärende förväntas ta mer än 14 dagar, kommer du bli informerad om detta. Vår klagomålsansvarige är Gustav Spetz.

Extern vägledning
För att få vägledning i ditt klagomål kan du, som privatperson, vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå samt till Konsumentverket .
Om du är missnöjd med utgången i ditt ärende kan du, som privatperson, vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att föra ärendet vidare. Du har också möjlighet att vända dig till allmän domstol.