Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Strukturerade produkter

VAD ÄR EN STRUKTURERAD PRODUKT?

En strukturerad produkt är ett värdepapper sammansatt av ett eller flera finansiella instrument i syfte att skapa skräddarsydda risk/-avkastningsprofiler, ge access till marknader man inte kan nå med traditionella instrument samt ta tillvara på speciella marknadsförutsättningar som kan ge gynnsamma förutsättningar. Vanligtvis så består en strukturerad produkt av en derivatdel och en obligationsdel. Derivatdelen är ett finansiellt derivat kopplat till en underliggande tillgång som till exempel aktier, krediter eller råvaror. Vi delar upp strukturerade produkter i kapitalskyddade placeringar och icke kapitalskyddade placeringar. Strukturerade produkter har vanligtvis en förutbestämd maximal löptid. Dock kan en strukturerad produkt i normalfallet avyttras till marknadsvärde innan löptidens slut.

SÅ HANDLAR DU NORDS PRODUKTER

Investerare bör alltid söka professionell rådgivning för att till fullo förstå de risker som uppkommer vid ett eventuellt investeringsbeslut. Det är även viktigt att söka professionell rådgivning för att reda ut om en produkt är lämplig för respektive investerare. Nord Fondkommission AB ger inte någon garanti, rekommendation eller garanti om viss utveckling för värdepapper eller andra finansiella instrument som visas på hemsidan.

PUBLIKA EMISSIONER

S*AM Räntebevis Stena NR 2004
Sirius Räntebevis Stena erbjuder en ca 6,2 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 40 % (lägst 35 %) förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden.

Broschyr Icon Broschyr (488,1 kB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (566,7 kB)
Final Terms Icon Final Terms (626,2 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,8 kB)

 

S*AM Kreditbevis High Yield USA - USD Nr. 2005
Möjlighet till hög avkastning Sirius Kreditbevis High Yield USA erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur som ger investerare indikativt 9 % per år i USD med kvartalsvis utbetalning. Med tanke på den höga sannolikheten för låga räntor under överskådlig tid framstår placeringens avkastning om 9 % som synnerligen attraktiv.

Broschyr Icon Broschyr (411,6 kB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (288,3 kB)
Final Terms Icon Final Terms (306,2 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,8 kB)

 

S*AM Dubbel Kupong NR 2006
Sirius Dubbel Kupong erbjuder en ett till fem år lång placering med attraktiv kupong, låg inlösen-, kupong- och riskbarriär som ger investerare 1,5 % per kvartal plus möjligheten till en ackumulerande kupong om 2,5 % per kvartal.

Broschyr Icon Broschyr (327,9 kB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (119,8 kB)
Final Terms Icon Final Terms (327,6 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,2 kB)

 

ANDRAHANDSMARKNAD

Samtliga strukturerade produkter framtagna av Nord Fondkommission är listade på en reglerad handelsplats. Nord Fondkommission arbetar med en rad emitterande banker som på Nord Fondkommissions uppdrag håller dagliga indikativa priser för återköp av tidigare utgivna strukturerade produkter. De priser som återfinns på sidan för marknadspriser är indikativa och ställs ut av respektive emitterande bank och bygger på det teoretiska värdet av varje beståndsdel i respektive produkt. Nord Fondkommission förmedlar dessa priser, tar emot placeringar för vidare leverans till respektive emittent samt skickar nota och säljlikvid till säljaren.