Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Strukturerade produkter

VAD ÄR EN STRUKTURERAD PRODUKT?

En strukturerad produkt är ett värdepapper sammansatt av ett eller flera finansiella instrument i syfte att skapa skräddarsydda risk/-avkastningsprofiler, ge access till marknader man inte kan nå med traditionella instrument samt ta tillvara på speciella marknadsförutsättningar som kan ge gynnsamma förutsättningar. Vanligtvis så består en strukturerad produkt av en derivatdel och en obligationsdel. Derivatdelen är ett finansiellt derivat kopplat till en underliggande tillgång som till exempel aktier, krediter eller råvaror. Vi delar upp strukturerade produkter i kapitalskyddade placeringar och icke kapitalskyddade placeringar. Strukturerade produkter har vanligtvis en förutbestämd maximal löptid. Dock kan en strukturerad produkt i normalfallet avyttras till marknadsvärde innan löptidens slut.

SÅ HANDLAR DU NORDS PRODUKTER

Investerare bör alltid söka professionell rådgivning för att till fullo förstå de risker som uppkommer vid ett eventuellt investeringsbeslut. Det är även viktigt att söka professionell rådgivning för att reda ut om en produkt är lämplig för respektive investerare. Nord Fondkommission AB ger inte någon garanti, rekommendation eller garanti om viss utveckling för värdepapper eller andra finansiella instrument som visas på hemsidan.

PUBLIKA EMISSIONER

Sirius Räntebevis Stena nr 1901
Räntebevis Stena ger möjlighet till en kupong på indikativt 57 % på slutdagen.

Broschyr Icon Broschyr (706,7 kB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (389,0 kB)
Final Terms Icon Final Terms (248,2 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,9 kB)

 

Sirius Autocall Nordiska Bolag nr 1902
Sirius Autocall Nordiska Bolag nr 1902 erbjuder 2% kvartalsvis kupong med 80% inlösenbarriär.

Broschyr Icon Broschyr (1,6 MB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (119,9 kB)
Final Terms Icon Final Terms (327,8 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,8 kB)

 

Sirius Booster Svenska Banker 1903
Sirius Booster Svenska Banker erbjuder 3,5% i årlig kupong och 200% i deltagandegrad på uppsidan.

Broschyr Icon Broschyr (1,7 MB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (592,0 kB)
Final Terms Icon Final Terms (662,9 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (97,5 kB)

 

ANDRAHANDSMARKNAD

Samtliga strukturerade produkter framtagna av Nord Fondkommission är listade på en reglerad handelsplats. Nord Fondkommission arbetar med en rad emitterande banker som på Nord Fondkommissions uppdrag håller dagliga indikativa priser för återköp av tidigare utgivna strukturerade produkter. De priser som återfinns på sidan för marknadspriser är indikativa och ställs ut av respektive emitterande bank och bygger på det teoretiska värdet av varje beståndsdel i respektive produkt. Nord Fondkommission förmedlar dessa priser, tar emot placeringar för vidare leverans till respektive emittent samt skickar nota och säljlikvid till säljaren.