Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Strukturerade produkter

VAD ÄR EN STRUKTURERAD PRODUKT?

En strukturerad produkt är ett värdepapper sammansatt av ett eller flera finansiella instrument i syfte att skapa skräddarsydda risk/-avkastningsprofiler, ge access till marknader man inte kan nå med traditionella instrument samt ta tillvara på speciella marknadsförutsättningar som kan ge gynnsamma förutsättningar. Vanligtvis så består en strukturerad produkt av en derivatdel och en obligationsdel. Derivatdelen är ett finansiellt derivat kopplat till en underliggande tillgång som till exempel aktier, krediter eller råvaror. Vi delar upp strukturerade produkter i kapitalskyddade placeringar och icke kapitalskyddade placeringar. Strukturerade produkter har vanligtvis en förutbestämd maximal löptid. Dock kan en strukturerad produkt i normalfallet avyttras till marknadsvärde innan löptidens slut.

SÅ HANDLAR DU NORDS PRODUKTER

Investerare bör alltid söka professionell rådgivning för att till fullo förstå de risker som uppkommer vid ett eventuellt investeringsbeslut. Det är även viktigt att söka professionell rådgivning för att reda ut om en produkt är lämplig för respektive investerare. Nord Fondkommission AB ger inte någon garanti, rekommendation eller garanti om viss utveckling för värdepapper eller andra finansiella instrument som visas på hemsidan.

PUBLIKA EMISSIONER

S*AM Kreditbevis High Yield Europa NR 2001
Sirius Kreditbevis High Yield Europa erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur som ger investerare indikativt 5 % per år med kvartalsvis utbetalning. Med tanke på den höga sannolikheten för låga räntor under överskådlig tid framstår placeringens avkastning om 5 % som synnerligen attraktiv.

Broschyr Icon Broschyr (445,3 kB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (277,8 kB)
Final Terms Icon Final Terms (316,8 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,9 kB)

 

S*AM Kreditbevis High Yield USA NR 2002
Sirius Kreditbevis High Yield USA erbjuder en ca 5 år lång kupongstruktur som ger investerare indikativt 45 % på slutdag. Med tanke på den höga sannolikheten för låga räntor under överskådlig tid framstår placeringens avkastning om 45 % som synnerligen attraktiv.

Broschyr Icon Broschyr (419,4 kB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (277,2 kB)
Final Terms Icon Final Terms (315,1 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,9 kB)

 

Räntebevis Stena NR 2003
Sirius Räntebevis Stena erbjuder en ca 6,3 år lång kupongstruktur med utbetalning på slutdag som ger investerare indikativt 45 % (lägst 40 %) förutsatt att ingen kredithändelse inträffar i Stena under löptiden. Med tanke på att Riksbanken rimligen inte höjer räntorna ytterligare, på medel- till lång sikt, framstår placeringens avkastning om 45 % som synnerligen attraktiv.

Broschyr Icon Broschyr (484,6 kB)
Faktablad (KID) Sv Icon Faktablad (KID) Sv (566,7 kB)
Final Terms Icon Final Terms (626,7 kB)
Teckningsanmälan Icon Teckningsanmälan (90,5 kB)

 

ANDRAHANDSMARKNAD

Samtliga strukturerade produkter framtagna av Nord Fondkommission är listade på en reglerad handelsplats. Nord Fondkommission arbetar med en rad emitterande banker som på Nord Fondkommissions uppdrag håller dagliga indikativa priser för återköp av tidigare utgivna strukturerade produkter. De priser som återfinns på sidan för marknadspriser är indikativa och ställs ut av respektive emitterande bank och bygger på det teoretiska värdet av varje beståndsdel i respektive produkt. Nord Fondkommission förmedlar dessa priser, tar emot placeringar för vidare leverans till respektive emittent samt skickar nota och säljlikvid till säljaren.