Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Amica Fondportföljer

Nord erbjuder placeringar som är enkla och logiska, där man i alla led ska förstå varför strukturen valts och hur den fungerar. Detta är ett resultat av ett väl utvecklat och noggrant dokumenterat beslutsunderlag. Vårt erbjudande bygger på att varje placering ska kunna fungera som en komponent i en större portfölj av tillgångar. Genom att bygga portföljer med flera olika tillgångar finns möjligheter att sprida riskerna och skapa bättre förutsättning för god riskjusterad avkastning.

Select Mycket låg risk

Avgift per år

0,72 %

YTD

2,08 %

Riskklass

2

Select Låg risk

Avgift per år

1,15 %

YTD

4,99 %

Riskklass

3

Select Medel risk

Avgift per år

1,69 %

YTD

15,45 %

Riskklass

4

Select Hög risk

Avgift per år

1,79 %

YTD

18,65 %

Riskklass

5

PLACERINGAR PÅ GEDIGET BESLUTSUNDERLAG

Vi tror bra beslut är enklare att ta baserat på gediget beslutsunderlag. I vår process med att ta fram marknadens bästa strukturerade produkter använder vi en väl utvecklad modell, Nordmodellen, som har investerarens bästa i fokus. Ett förutbestämt antal övergripande kategorier som var och en för sig måste styrka föreslagen produktidé vägs in i beslutet att ta en produkt till marknaden. Modellen bygger bland annat på makroekonomiska-, fundamentala- och optionstekniska faktorer. En del i modellen består i att riskklassificera placeringen, vi använder oss utav en metod utarbetad av ESMA. Med varje placering bifogas ett beslutsunderlag, där man på ett tydligt och enkelt sätt kan se motiv och underlag i vår produktprocess. Beslutsunderlaget distribueras på begäran.