Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Våra tillstånd

Nord Fondkommission AB (556832-1342) är ett värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn och innehar följande tillstånd;

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering
  • Gränsöverskridande verksamhet inom EES

Från Finanstilsynet i Norge har Bolaget även erhållit tillåtelse till att uppträda som förvaltare.
Nord Fondkommission AB har sedan 2015 en filial i Norge, Nord FK Norge AS (915 939 414).

För mer information om de värdepapperstillstånd vi innehar, besök www.fi.se eller www.finanstilsynet.no