Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

SPIS och SwedSec

 

SwedSec - Licensiering

Nord Fondkommission är anslutna till SwedSec Licensiering AB. Nord har som policy att samtliga anställda och styrelse på sikt ska ha genomfört ett godkänt licensieringstest.

SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen.

SPIS - Branschkod

Nord Fondkommission AB är anslutna till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringsprodukter.

SPIS är en branschorganisation som verkar för tydlighet, jämförbarhet och förståelse för sparformen strukturerade placeringar. SPIS verkar även för en sund, effektiv och konkurrenskraftig marknad för strukturerade placeringar.