Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Kommuniké med anledning Finansinspektionens beslut i ärende 19–25079

Finansinspektionen har idag den 12 oktober 2021 meddelat beslut i ärende 19–25079.

Beslut innebär att Nord Fondkommission AB (”Nord”) tillstånd återkallas med anledning av de brister som FI identifierat för perioden 2018/början av 2019.

Finansinspektionen påbörjade sin granskning av Nord i december 2019 avseende perioden 2018 och början av 2019. Det som granskats är främst distributionen av obligationer, produktstyrning och modell för tredjepartsersättningar.

Nord har under den tid som gått sedan Finansinspektionens besök med stort allvar arbetat hårt för att komma till rätta med de brister som identifierats, vilket bland annat inneburit att helt välja bort obligationer från sitt produktutbud, utvecklat processer, samt beslutat om en ny ersättningsmodell. Nord har även stärkt organisationen genom att rekrytera in kompetent personal, gjort förändringar i styrelsen och förbättrat internprocesser.

Under 2020/2021 har Finansinspektionen fått löpande uppdatering om de åtgärder som vidtagits i verksamheten.

Trots dessa åtgärder i syfte att säkerställa att Nord idag är ett värdepappersbolag som åtgärdat alla de anmärkningar som Finansinspektionen riktat mot Nord, har Finansinspektionen fattat beslutet om återkallande av bolagets tillstånd. 

Nord kommer nu att inleda en process för avveckling och/eller överföring av Nords verksamhet till en tredje part senast den 31 januari 2022.

Mer information kommer löpande att skickas ut om den fortsatta processen under ordnade former.

 

Nord Fondkommission

Vi tänker förändra den traditionella finansbranschen genom att skapa en dynamisk plattform som strävar efter att tillhandahålla marknadens bästa lösningar för placering och sparande. Vi tror att man ska utmana sig själv lika mycket som det befintliga etablissemanget. Vårt erbjudande riktar sig i första hand till att ge investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare de bästa verktyg att ge slutkunder en bred palett av produkter. 

Nord har idag ett stort utbud av samarbetspartners, däribland mer än 100 fondbolag med över 10 000 fonder, avtal med över 10 banker för utbud av strukturerade produkter, samt flera obligations- samt aktieemittenter. Nord strävar efter att erbjuda mer än själva produkten, inte bara en fond, en aktie, en obligation, utan en samlingsplats. Vi ser alla våra samarbetspartners och kunder som del av vår familj. 

Välkommen till Nord familjen!

Vill du veta mer om oss?

Nord

Distribution

VÅR VISION

Vi skall vara det självklara valet som din leverantör av finansiella produkter och tjänster. Genom vår plattform skall du få möjlighet att spara mer än bara pengar, dvs. tid!

Detta mynnar ut i våra kärnvärden:

  • Dynamisk
  • Öppenhet
  • Passion