Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Icon Kallelse Fodringshavarmöte 20190529 (4,8 MB)

Nyheter

2018

2017

Ändring av Nord Fondkommissions ”Allmänna bestämmelser för Depå-/kontoavtal”

mars 29, 2018

Nord Fondkommission (”Nord”) har genomfört ändringar i ”Allmänna bestämmelser för Depå-/kontoavtal”. Ändringarna beror delvis på de nya regelverk som börjat gälla, och dels på förändringar inom verksamheten på Nord.

De Allmänna bestämmelserna för Depå-/kontoavtal har uppdaterats med följande huvudsakliga ändringar:

  • Avgiftsbestämmelser. Nord har antagit en uppdaterad prislista med gällande pris-och avgiftsbestämmelser inom ramen för depå-/kontoavtalet. För att kunna fortsätta tillhandahålla en öppen och flexibel plattform i och med de nya regelverk som har och kommer att börja gälla, har vi även behövt uppdatera vår prislista med en administrationsavgift på 19kr/mån per konto (dock Max 29kr/mån per kund). Däremot har vi, olikt många andra institut, valt att inte höja transaktionskostnader för godkända produkter som erbjuds av andra aktörer. Detta för att kunna tillhandahålla det breda produktutbud som redan finns och fortsätter att växa.
  • Krav på e-postadress från Kund. Nord kommer i framtiden endast att tillhandahålla information till kund via meddelande på Nords inloggningstjänst eller genom e-post till den i depåavtalet avgivna e-postadressen. Ta kontakt med backoffice@nordfk.se för att anmäla din e-postadress om den inte redan har registrerats hos oss.
  • LEI-kod för identifiering av företag vid värdepapperstransaktioner. Enligt gällande EU-reglering behöver juridiska personer identifiera sig i form av en LEI-kod för att göra en värdepapperstransaktion. Kravet riktar sig även mot föreningar och stiftelser. Ifall sådan kod inte finns, kan Nord inte genomföra transaktionen åt Kunden. Information om hur en LEI-kod införskaffas besök ww.gleif.se. Kravet avser endast handel och ägarbyte av marknadsnoterade värdepapper utanför en försäkringslösning. Även vanliga fonder är undantaget.
  • Vissa ändringar har gjorts för att följa Svenska Fondhandlareföreningens mallbestämmelser i större del, exempelvis kräver ändring av dessa villkor i framtiden att meddelande om ändring ska ske två månader innan ändringen träder i kraft istället för trettio dagar som nu är gällande;

Ovan ändringar träder i kraft 1:a juni 2018. Ni finner de uppdaterade depåavtalen med fullständiga villkor redan nu på Nordfk.se, blanketter och instruktioner.

Eventuella frågor kring de uppdaterade allmänna villkoren kan ställas till compliance@nordfk.se.

 

Vänliga hälsningar,

Nord Fondkommission