Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet

PLATÅSPRINTER SWEDBANK

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
XS1970571813
Emittent
Start datum
20 juni 2019
Slutdatum
20 juni 2024
Värde *
92,61 %

* Senast uppdaterad:2020-01-24

UNDERLIGGANDE

Namn
SWEDA (Swedbank AB)