Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet

AUTOCALL SVENSKA BANKER 1904

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
XS1968423902
Emittent
Start datum
3 maj 2019
Slutdatum
3 maj 2024
Värde *
117,35 %

* Senast uppdaterad:2021-05-03

UNDERLIGGANDE

Namn
Nordea (Nordea Bank)
SEB (Svenska Enskilda Banken)
SHBA (Svenska Handelsbanken AB)
SWEDA (Swedbank AB)