Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet

WARRANT CASE SAFE PLAY

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
XS1892254159
Emittent
Start datum
22 november 2018
Slutdatum
22 november 2023
Värde *
7,77 %

* Senast uppdaterad:2020-07-01

UNDERLIGGANDE

Namn
Und. strategi (Underliggande strategi Safe Play)