Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet

WARRANT FONDER

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
XS1678890697
Emittent
Start datum
12 oktober 2017
Slutdatum
12 oktober 2020
Värde *
9,25 %

* Senast uppdaterad:2020-08-04

UNDERLIGGANDE

Namn
CSEANFKS (CSEANFKS Index)