Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet

RSS GÄVLE STRAND

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
SE0009806375
Emittent
Start datum
1 januari 2013
Slutdatum
1 januari 2028
Värde *
100,00 %

* Senast uppdaterad:2017-04-06

UNDERLIGGANDE

Namn