Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.

SYD & ÖSTEUROPA SMART BONUS 2

Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig. Spanien, Italien och Portugal har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. Östeuropa, med Polen i spetsen, fortsätter att utvecklas som fria ekonomier med växande privata marknader. Tyskland och världen utanför Europa går bra och efterfrågan ökar på produkter från europeiska länder. I framtiden kan vi förvänta oss att en fortsatt expansiv penningpolitik gör att Europa har en ljus framtid framför sig.

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
SE0006342218
Emittent
Commerzbank
Start datum
12 december 2014
Slutdatum
12 juni 2018
Värde *
118,02 %

* Senast uppdaterad:2018-06-12

UNDERLIGGANDE

Namn
Östeuropa (CECEEUR Index)
Italien (FTSEMIB Index)
Spanien (IBEX Index)
Portugal (PSI20 Index)