Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Société Générale
SG Issuer ägs och garanteras av Société Générale som grundades i Frankrike år 1864. Société Générale är idag en av Europas största banker. Med mer än 154 000 anställda i 76 länder erbjuder Société Générale sina tjänster till över 32 miljoner kunder.

BRIC SMART BONUS

BRIC SMART BONUS ger dig det bästa av antingen korgens utveckling eller en kupong på 40 % vid placeringens slutdag. Möjligheten till avkastning är knuten till utvecklingen av fyra stycken underliggande marknader; Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Givet att alla marknader är 60 % eller över sin startkurs (kupongbarriär) betalas bonuskupongen om 40 % ut på slutdagen. I det fall då korgens utveckling är över bonuskupongens storlek betalas nominellt belopp plus korgens utveckling tillbaka till investeraren. I det fall då en eller flera av marknaderna är under 60 % av startkursen (riskbarriär) aktiveras marknadsrisken i placeringen. Återbetalat belopp är då nominellt belopp minskat med det procentuella kursfallet i den sämst utvecklade marknaden. Detta gäller helt oberoende om korgen som helhet uppvisar positiv eller negativ utveckling.

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
SE0005504891
Emittent
Société Générale
Start datum
27 januari 2014
Slutdatum
28 januari 2019
Värde *
138,98 %

* Senast uppdaterad:2020-08-11

UNDERLIGGANDE

Namn
Kina (Hang Seng China Enterprise Ind)
Brazil (iShares MSCI Brazil Capped ETF)
Indien (Lyxor ETF MSCI India)
Ryssland (RDX Russian Depositary Index)