Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.

HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT LÅNG OMX

Placeringens avkastning är länkad till kursutvecklingen för OMXS30 mellan placeringens start- respektive slutdag och fastställs som genomsnittet vid 7 månatliga avläsningstillfällen under löptidens sista 6 månader. Avkastningen kan därmed bli såväl högre som lägre än vid en avläsning endast på slutdagen. Placeringen tecknas till en kurs på 1000 SEK per certifikat som exponeras mot det nominella beloppet 10 000 SEK.

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
DE000CZ44LK2
Emittent
Commerzbank
Start datum
29 maj 2015
Slutdatum
29 maj 2017
Värde *
0,00 SEK
Långsiktigt värde (LTV)
0.00SEK Avslutad

* Senast uppdaterad:2017-05-29

UNDERLIGGANDE

Namn
OMX Stockholm 30 Index (OMX Index)