Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.

AUTOCALL OMX 30 & EUROSTOXX 50

Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig och flertalet länder har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. De stimulansåtgärder samt finanspolitiska åtgärder som lanserats av länderna runt om i Europa har börjat få positiva effekter på både handel,konsumtion och investeringar. Som följd av detta har börserna runt om i Europa stigit under 2014. Denna positiva trend återspeglas även starkt av Stockholmsbörsen (OMX Index) som under 2014 gick upp med 10 %. Utvecklingen ser fortsatt mycket ljus ut under de kommande åren, då den negativa ekonomiska trenden tycks ha vänt i Europa.

Se de underliggande tillgångarna i diagrammet: Ja Nej

ISIN
DE000CZ44DP8
Emittent
Commerzbank
Start datum
12 juni 2015
Slutdatum
12 juni 2020
Värde *
10552,32 SEK

* Senast uppdaterad:2017-06-14

UNDERLIGGANDE

Namn
Europa (EURO STOXX 50)
OMX Stockholm 30 Index (OMX Index)