Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Kurser

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Nord namn
WARRANT CASE SAFE PLAY 3
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS2019295802
1 oktober 2019
1 oktober 2024
5,41 %

WARRANT CASE SAFE PLAY 4
* Senast uppdaterad:2020-07-28

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS2051030588
15 november 2019
15 november 2024
7,74 %

WARRANT CASE SAFE PLAY 5
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS2070341008
2 januari 2020
2 januari 2025
4,26 %

WARRANT EUROPEISKA SMÅBOLAG
Notenstein Finance (Guernsey)
Notenstein Finance (Guernsey) Limited, St Peter Port, Guernsey (Rating: n/a, Supervisory Authority: FINMA, on a consolidated basis)
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0283711072
Notenstein Finance (Guernsey)
20 maj 2016
20 maj 2021
17,50 %

WARRANT EUROPEISKA SMÅBOLAG 1.1
Notenstein Finance (Guernsey)
Notenstein Finance (Guernsey) Limited, St Peter Port, Guernsey (Rating: n/a, Supervisory Authority: FINMA, on a consolidated basis)
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0283711056
Notenstein Finance (Guernsey)
12 april 2016
12 april 2021
18,81 %

WARRANT FINGERPRINT
Notenstein Finance (Guernsey)
Notenstein Finance (Guernsey) Limited, St Peter Port, Guernsey (Rating: n/a, Supervisory Authority: FINMA, on a consolidated basis)
* Senast uppdaterad:2020-06-05

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0283710983
Notenstein Finance (Guernsey)
26 april 2016
26 april 2021
0,02 %

WARRANT FONDER
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS1678890697
12 oktober 2017
12 oktober 2020
9,25 %

WARRANT NORSKE SELSKAPER
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

GB00BMFJGQ38
28 maj 2020
30 maj 2023
988,00 SEK

WARRANT PARETO NORDIC CORPORATE BOND
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS1927072774
13 mars 2019
15 mars 2024
7,80 %

WARRANT SAFE PLAY 6
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS2096788539
16 mars 2020
17 mars 2025
6,91 %

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Nord namn
SVERIGE SPRINTER PLATÅ 2
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2017-11-03
Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig och flertalet länder har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. Sveriges ekonomi är stabil och svenska företag är trots den starka kronan konkurrenskraftiga. Sverige tillhör de länder som har haft starkast tillväxt i hela Europa under det senaste året. Effekterna av den positiva europeiska trenden återspeglas även starkt av Stockholmsbörsen (OMXS30 Index) som under 2014 gick upp med 10 %. Utvecklingen av den svenska börsen ser fortsatt mycket ljus ut under de kommande åren, då den negativa ekonomiska trenden tycks ha vänt i Europa.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006851671
Commerzbank
4 maj 2015
6 november 2017
106,01 %

AKTIEINDEXOBLIGATION TILLVÄXTMARKNADER
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2020-05-18
I efterdyningarna av finanskrisen med åtstramningspolitik, svaga valutor och hög skuldsättning har västvärlden drabbats hårt. Detta har fått flera investerare att söka sig till alternativa marknader. Mycket av dagens tillväxt sker i olika tillväxtmarknader runt om i världen och idag representerar dessa totalt 40 % av globala BNP och 37 % av utländska direktinvesteringar. Den inhemska tillväxten drivs huvudsakligen framåt av de låga produktionskostnaderna. Även gynnsamma demografiska förhållanden och stora satsningar inom infrastruktur är också exempel på bidragande faktorer.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006851663
Commerzbank
4 maj 2015
4 maj 2020
104,02 %

SVERIGE SPRINTER PLATÅ 3
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2017-12-11
Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig och flertalet länder har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. Sveriges ekonomi är stabil och svenska företag är trots den starka kronan konkurrenskraftiga. Sverige tillhör de länder som har haft starkast tillväxt i hela Europa under det senaste året. Effekterna av den positiva europeiska trenden återspeglas även starkt av Stockholmsbörsen (OMX Index) som under 2014 gick upp med 10 %. Utvecklingen av den svenska börsen ser fortsatt mycket ljus ut under de kommande åren, då den negativa ekonomiska trenden tycks ha vänt i Europa.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006993655
Commerzbank
12 juni 2015
12 december 2017
102,67 %

AUTOCALL OMX 30 & EUROSTOXX 50
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2017-06-14
Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig och flertalet länder har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. De stimulansåtgärder samt finanspolitiska åtgärder som lanserats av länderna runt om i Europa har börjat få positiva effekter på både handel,konsumtion och investeringar. Som följd av detta har börserna runt om i Europa stigit under 2014. Denna positiva trend återspeglas även starkt av Stockholmsbörsen (OMX Index) som under 2014 gick upp med 10 %. Utvecklingen ser fortsatt mycket ljus ut under de kommande åren, då den negativa ekonomiska trenden tycks ha vänt i Europa.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

DE000CZ44DP8
Commerzbank
12 juni 2015
12 juni 2020
10552,32 SEK

HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT LÅNG OMX
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2017-05-29
Placeringens avkastning är länkad till kursutvecklingen för OMXS30 mellan placeringens start- respektive slutdag och fastställs som genomsnittet vid 7 månatliga avläsningstillfällen under löptidens sista 6 månader. Avkastningen kan därmed bli såväl högre som lägre än vid en avläsning endast på slutdagen. Placeringen tecknas till en kurs på 1000 SEK per certifikat som exponeras mot det nominella beloppet 10 000 SEK.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

DE000CZ44LK2
Commerzbank
29 maj 2015
29 maj 2017
0,00 SEK
0.00SEK Avslutad

HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT BRASILIEN
EFG International
EFG International är en av Schweiz ledande förmögenhetsförvaltare med motsvarande 805 miljarder kronor under förvaltning. EFG har kontor i 18 länder och över 12 000 anställda.
* Senast uppdaterad:2017-08-09

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0287820176
EFG International
13 augusti 2015
14 augusti 2017
39,02 %

WARRANT OLJA
Leonteq Securities AG
Leonteq är en globalt ledande oberoende teknik- och servicepartner för strukturerade produkter med kontor i 9 länder och över 400 anställda. 2015 utfärdade banken globalt fler än 14000 strukturerade produkter och omsatte motsvarande 173 miljarder kronor. Största ägare är Schweiz föreningssparbanker.
* Senast uppdaterad:2018-09-28

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0283721394
Leonteq Securities AG
31 mars 2016
28 september 2018
38,67 %

WARRANT NRE
EFG International
EFG International är en av Schweiz ledande förmögenhetsförvaltare med motsvarande 805 miljarder kronor under förvaltning. EFG har kontor i 18 länder och över 12 000 anställda.
* Senast uppdaterad:2019-04-10

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0259327119
EFG International
14 april 2016
15 april 2019
22,20 %

TILLVÄXTCERTIFIKAT GAS & BROMS SVERIGE
Leonteq Securities AG
Leonteq är en globalt ledande oberoende teknik- och servicepartner för strukturerade produkter med kontor i 9 länder och över 400 anställda. 2015 utfärdade banken globalt fler än 14000 strukturerade produkter och omsatte motsvarande 173 miljarder kronor. Största ägare är Schweiz föreningssparbanker.
* Senast uppdaterad:2019-09-12
Deltagandegraden för positiv avkastning från Startkurs är 100 procent medan Deltagandegraden för negativ avkastning från Startkurs är 55 procent.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0266691762
Leonteq Securities AG
1 januari 2014
1 januari 2029
114,58 %

WARRANT SPANIEN & PORTUGAL
Credit Suisse International
https://www.credit-suisse.com/se/en/about-us/our-company.html
* Senast uppdaterad:2019-07-15

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS1396621994
Credit Suisse International
15 juli 2016
15 juli 2019
11,08 %

Namn Länk
Aktie-Ansvar http://www.aktieansvar.se/
Alfakraft Quantitative Hedge Funds http://alfakraft.se/
Alfred Berg http://www.alfredberg.se/
Alpcot & Partners http://www.alpcotpartners.se/
Arctic https://www.arctic.com/afm/en/department/arctic-funds
Ascensus
Atlant Fonder http://www.atlantfonder.se/
Catella https://www.catella.com/sv/Sverige/
CB Fonder http://www.cbfonder.se/
Cicero Fonder http://www.cicerofonder.se/
Cliens http://www.cliens.se/
Coeli https://coeli.se/
CWorldWide http://cworldwide.com/se
Danske Invest http://www.danskeinvest.se
Deutsche Asset & Wealth Management https://deutscheam.com/en-us/
Didner & Gerge http://www.didnergerge.se/
DNB https://www.dnb.se/se/sv/fonder.html
Enter Fonder https://www.enterfonder.se/
Fondita http://www.fondita.com/en
Franklin Templeton https://www.franklintempleton.se/en_SE/investor/home
Global Evolution http://www.globalevolution.com/
HealthInvest Partners http://www.healthinvest.se/
Holberg Fonder http://holbergfondene.no/se/
IKC http://www.ikcfonder.se/
Isec http://www.isec.com/
Kreditfonden https://kreditfonden.se/
Lancelot Asset Management AB http://www.lancelot.se/fonder
Lannebo Fonder http://www.lannebofonder.se/
Lynx http://www.lynxhedge.se/
Merrant http://www.merrant.se/
Mobilis Kapitalförvaltning http://www.mobiliskapital.se/
Movestic Liv & Pension https://www.movestic.se/
Naventi https://www.naventi.se/
Nordic Cross https://www.nordiccross.com/
Norron Asset Management http://www.norron.com/sv/
Odin Fonder http://odinfonder.se/
OPM http://www.optimized.se/
Pareto Asset Management https://paretoam.com/sv/sverige/
PineBridge https://www.pinebridge.com/
Prestige Funds https://www.prestigefunds.com/
Prior Nilsson http://www.pnfonder.se/se
QQM https://www.qqm.se/
Sector Gamma http://sectorgamma.no/
Sensor http://www.sensorfonder.se/sv.aspx
Sparinvest http://www.sparinvest.se/
Spiltan Fonder http://www.spiltanfonder.se/
SPP Fonder https://www.sppfonder.se/
Strategisk Kapitalförvaltning http://strategiskkf.se/
Svenska Bostadsfonden http://www.sbfbostad.se/
Swedbank Robur https://www.swedbank.com/svenska/om-oss/dotterbolag/swedbank-robur/
Thyra Hedge Fund http://www.thyrahedge.se/
Tundra Fonder http://www.tundrafonder.se/welcome/
United Bankers http://unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/rahastot/
Ålandsbanken https://www.alandsbanken.se/
Öhman https://www.ohman.se