Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Kurser

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Nord namn
EUROPA HIGH YIELD 2
Exane Finance
* Senast uppdaterad:2017-09-18
Företagsobligationsmarknaden har under senare tid erbjudit större möjlighet för företag att finansiera sig. Denna placering erbjuder en exponering kopplad till hur 75 europeiska high yield företag klarar sina åtaganden. Historiskt har en klar majoritet av bolagen klarat sig väl. Med rådande ränteläge kan detta vara en intressant investering. Certifikatet erbjuder möjlighet till hög kupong, genom förhöjd icke linjär riskexponering. Det finns risk att hela det investerade beloppet kan gå förlorat.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0308778668
Exane Finance
6 maj 2016
5 januari 2021
106,10 %

EUROPA HIGH YIELD RECOVERY
Exane Derivatives
Bank med huvudkontor i Frankrike.
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0308778213
Exane Derivatives
21 januari 2016
21 december 2020
82,45 %

EUROPA INVESTMENT GRADE
Exane Finance
* Senast uppdaterad:2020-08-04
Företagsobligationsmarknaden har under senare tid erbjudit större möjlighet för företag att finansiera sig. Denna placering erbjuder en exponering kopplad till hur 125 europeiska Investment Grade företag klarar sina åtaganden. Med rådande ränteläge kan detta vara en intressant investering. Certifikatet erbjuder möjligheten till hög kupong, men har också en tydlig riskbild, där det finns risk att hela det investerade beloppet kan gå förlorat.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0304152967
Exane Finance
6 januari 2016
5 januari 2021
96,74 %

EUROPA INVESTMENT GRADE 2
Exane Finance
* Senast uppdaterad:2020-08-04
Företagsobligationsmarknaden har under senare tid erbjudit större möjlighet för företag att finansiera sig. Denna placering erbjuder en exponering kopplad till hur 125 europeiska Investment Grade företag klarar sina åtaganden. Med rådande ränteläge kan detta vara en intressant investering. Certifikatet erbjuder möjlighet till hög kupong, genom förhöjd icke linjär riskexponering. Det finns risk att hela det investerade beloppet kan gå förlorat.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0308778684
Exane Finance
6 maj 2016
5 januari 2021
97,08 %

JAKT SMART BONUS 2
EFG International
EFG International är en av Schweiz ledande förmögenhetsförvaltare med motsvarande 805 miljarder kronor under förvaltning. EFG har kontor i 18 länder och över 12 000 anställda.
* Senast uppdaterad:2019-12-18

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

CH0315243342
EFG International
18 februari 2016
18 februari 2021
153,66 %

OMX/GULD, 50% SKYDD
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS2073708278
13 mars 2020
13 maj 2025
41,11 %

PLATÅSPRINTER SWEDBANK
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

XS1970571813
20 juni 2019
20 juni 2024
130,20 %

ROSEWOOD NYNÄSHAMN

ISIN
Start datum
Slutdatum
Långsiktigt värde (LTV)

SE0010494500
28 oktober 2017
28 oktober 2018

SIRIUS BOOSTER SVENSKA BANKER 1903
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0013109014
11 oktober 2019
11 oktober 2024
99,50 %

SIRIUS KREDITBEVIS HIGH YIELD USA 1905
* Senast uppdaterad:2020-08-04

ISIN
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0012674828
28 februari 2020
20 december 2024
57,27 %

Värde
En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Förändringar i legala förutsättningar kan även påverka värdet
Nord namn
EUROPA SPRINTER 3
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2019-06-24
Europa har sakteliga börjat resa sig igen efter några år av mager tillväxt. För första gången på sex kvartal visade Euroområdet positiv tillväxt och med en starkare global återhämtning finns det potential för regionen att vara en långsiktig god investering. Arbetslösheten har planat ut och inflationen samt räntorna bedöms vara låga under lång tid framöver. EUROPA SPRINTER 3 är exponerad mot EURO STOXX 50, ett kapitalviktat index bestående av 50 utav de största bolagen inom Eurozonen.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0005906799
Commerzbank
23 juni 2014
24 juni 2019
104,47 %

EUROPA SPRINTER 4
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2019-08-14
Europa har sakteliga börjat resa sig igen efter några år av mager tillväxt. För första gången på länge visade Euroområdet positiv tillväxt och med en starkare global återhämtning finns det potential för regionen att vara en långsiktig god investering. Arbetslösheten har planat ut och inflationen samt räntorna bedöms vara låga under lång tid framöver. EUROPA SPRINTER 4 är exponerad mot EURO STOXX 50, ett kapitalviktat index bestående av 50 utav de största bolagen inom Eurozonen.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0005992708
Commerzbank
29 augusti 2014
29 augusti 2019
104,45 %

EUROPA SMART BONUS
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2018-04-24
Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig. Spanien, Italien och Portugal har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. Sveriges ekonomi är stabil och svenska företag är trots den starka kronan konkurrenskraftiga. Tyskland och världen utanför Europa går bra och efterfrågan ökar på produkter från europeiska länder. I framtiden kan vi förvänta oss att en fortsatt expansiv penningpolitik gör att Europa har en ljus framtid framför sig.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006245171
Commerzbank
24 oktober 2014
24 april 2018
118,03 %

AUTOCALL BICC COMBO
Société Générale
SG Issuer ägs och garanteras av Société Générale som grundades i Frankrike år 1864. Société Générale är idag en av Europas största banker. Med mer än 154 000 anställda i 76 länder erbjuder Société Générale sina tjänster till över 32 miljoner kunder.
* Senast uppdaterad:2019-10-24
Med AUTOCALL BICC COMBO har du möjlighet att ta del av framtida avkastningsmöjligheter på aktiemarknaderna i fyra ekonomier oavsett stigande marknader. Underliggande marknader är Brasilien, Indien, Östeuropa och Kina. Denna placering kan med viss sannolikhet ge avkastning även i vikande marknader. Placeringen ger en årligt ackumulerande kupong om indikativt 12 % som utbetalas vid förtidsinlösen eller vid placeringens slutdag förutsatt att samtliga underliggande marknader är på eller över 100 % av sina startkurser. Placeringen ger dessutom en årligt utbetalande kupong om indikativt 3,5 % förutsatt att ingen av de fyra underliggande marknaderna är under 60 % av sin startkurs (kupongbarriären) på de årliga observationsdagarna. Placeringen har en löptid på maximalt 5 år.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006220042
Société Générale
1 januari 2014
1 januari 2029
155,28 %

SYD & ÖSTEUROPA SMART BONUS 2
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2018-06-12
Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig. Spanien, Italien och Portugal har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. Östeuropa, med Polen i spetsen, fortsätter att utvecklas som fria ekonomier med växande privata marknader. Tyskland och världen utanför Europa går bra och efterfrågan ökar på produkter från europeiska länder. I framtiden kan vi förvänta oss att en fortsatt expansiv penningpolitik gör att Europa har en ljus framtid framför sig.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006342218
Commerzbank
12 december 2014
12 juni 2018
118,02 %

RÅVARUOBLIGATION FIXED BEST
Société Générale
SG Issuer ägs och garanteras av Société Générale som grundades i Frankrike år 1864. Société Générale är idag en av Europas största banker. Med mer än 154 000 anställda i 76 länder erbjuder Société Générale sina tjänster till över 32 miljoner kunder.
* Senast uppdaterad:2017-09-14
Placeringen följer utvecklingen i en korg av tio råvaruindex med en indikativ deltagandegrad om 127 %. Placeringen tecknas till överkurs 110 % av nominellt belopp. 100 % av det nominella beloppet är kapitalskyddat och återbetalas vid placeringens slutdag. Detta innebär att 10 % (överkurs) riskeras vid negativ korgutveckling. Överkursen möjliggör en högre deltagandegrad än om placeringen tecknats utan överkurs. Placeringen köps i svenska kronor. Avkastningen påverkas dock av växelkursutvecklingen i USD/SEK. En förstärkning av USD jämfört med SEK gynnar placeringen. En försvagning av USD jämfört med SEK missgynnar placeringen.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006117230
Société Générale
19 september 2014
20 september 2017
98,02 %

AUTOCALL BILINDUSTRI LT 3
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2018-02-12
I takt med att världskonjunkturen vänder uppåt ökar också efterfrågan på bilar. Anrika europeiska tillverkare har på senare tid bytt ägare och skapat nya samarbeten som betyder nödvändiga strukturförändringar och välbehövligt kapital. Branschen har kommit igång med att lösa många av de stora miljömässiga utmaningar som finns. Elbilssegmentet har genomgått positiva förändringar de senaste åren. Den tekniska utvecklingen med kraftigare elmotorer, längre räckvidd och en ökning i antal laddningsställen gör att intresset bland bilkonsumenterna har ökat kraftigt. Även efterfrågan på hybridbilar ökar, en utveckling som snabbas på av skatter och subventioner i många länder.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

DE000CZ372D5
Commerzbank
1 januari 2013
1 januari 2028
14472,03 SEK

AUTOCALL KINESISKA BOLAG LT 3
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2018-03-20
Med AUTOCALL KINESISKA BOLAG LOW TRIGGER 3 har du möjlighet att ta del av framtida avkastning på fyra kinesiska aktier vid stigande kurser. Underliggande tillgångar är Baidu, ZTE, Lenovo och Geelys aktier. Denna placering kan med viss sannolikhet ge skydd i vikande marknader. Placeringen har en årligt ackumulerande kupong om indikativt 11 % oavsett utveckling av underliggande aktier. Ackumulerande kuponger betalas ut vid förtidsinlösen alternativt vid placeringens slutdag i det fall samtliga underliggande aktier är på eller över 75 % av sina startkurser (inlösenbarriär). Placeringen har en löptid på maximalt 3 år.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

DE000CZ372S3
Commerzbank
1 januari 2013
1 januari 2028
3461,23 SEK

SVERIGE SPRINTER PLATÅ
Commerzbank
Commerzbank är Tysklands näst största bank och en av Europas ledande finansiella institutioner. Genom förvärvet av Dresdner Bank 2009 har Commerzbank stärkt sin ställning som en av Europas ledande banker. Banken har över 15 miljoner kunder världen över och är en av Tysklands ledande kapitalförvaltare. Största ägaren är den Tyska Staten med ett innehav av 17%.
* Senast uppdaterad:2017-09-18
Det ekonomiska läget i Europa har stabiliserat sig och flertalet länder har börjat resa sig ur den europeiska skuldkrisen. Sveriges ekonomi är stabil och svenska företag är trots den starka kronan konkurrenskraftiga. Sverige tillhör de länder som har haft starkast tillväxt i hela Europa under det senaste året. Effekterna av den positiva europeiska trenden återspeglas även starkt av Stockholmsbörsen (OMXS30 Index) som under 2014 gick upp med 10 %. Utvecklingen av den svenska börsen ser fortsatt mycket ljus ut under de kommande åren, då den negativa ekonomiska trenden tycks ha vänt i Europa.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

SE0006701215
Commerzbank
20 mars 2015
20 september 2017
98,01 %

KREDITCERTIFIKAT SMART BONUS
Exane Finance
* Senast uppdaterad:2019-12-19
Avkastningen för produkten är knuten till kreditrisken i 75 europeiska bolag som samtliga ingår i Markit iTraxx Crossover series 22. Detta index visar kostnaden för att försäkra sig mot kredithändelser i de underliggande bolagen. Ju högre kreditrisken är desto högre värderas försäkringen och indexets värde ökar. Produktens årligt utbetalande kupong beror på antalet kredithändelser och minskar med faktorn 3/75 per händelse. Likaså det på slutdagen återbetalade beloppet påverkas av antalet kredithändelser under produktens löptid och minskar linjärt från 156,25% med faktorn 3/75 per händelse.

ISIN
Emittent
Start datum
Slutdatum
Värde *
Långsiktigt värde (LTV)

FR0012519429
Exane Finance
1 januari 2014
1 januari 2029
114,32 %

Namn Länk
Aktie-Ansvar http://www.aktieansvar.se/
Alfakraft Quantitative Hedge Funds http://alfakraft.se/
Alfred Berg http://www.alfredberg.se/
Alpcot & Partners http://www.alpcotpartners.se/
Arctic https://www.arctic.com/afm/en/department/arctic-funds
Ascensus
Atlant Fonder http://www.atlantfonder.se/
Catella https://www.catella.com/sv/Sverige/
CB Fonder http://www.cbfonder.se/
Cicero Fonder http://www.cicerofonder.se/
Cliens http://www.cliens.se/
Coeli https://coeli.se/
CWorldWide http://cworldwide.com/se
Danske Invest http://www.danskeinvest.se
Deutsche Asset & Wealth Management https://deutscheam.com/en-us/
Didner & Gerge http://www.didnergerge.se/
DNB https://www.dnb.se/se/sv/fonder.html
Enter Fonder https://www.enterfonder.se/
Fondita http://www.fondita.com/en
Franklin Templeton https://www.franklintempleton.se/en_SE/investor/home
Global Evolution http://www.globalevolution.com/
HealthInvest Partners http://www.healthinvest.se/
Holberg Fonder http://holbergfondene.no/se/
IKC http://www.ikcfonder.se/
Isec http://www.isec.com/
Kreditfonden https://kreditfonden.se/
Lancelot Asset Management AB http://www.lancelot.se/fonder
Lannebo Fonder http://www.lannebofonder.se/
Lynx http://www.lynxhedge.se/
Merrant http://www.merrant.se/
Mobilis Kapitalförvaltning http://www.mobiliskapital.se/
Movestic Liv & Pension https://www.movestic.se/
Naventi https://www.naventi.se/
Nordic Cross https://www.nordiccross.com/
Norron Asset Management http://www.norron.com/sv/
Odin Fonder http://odinfonder.se/
OPM http://www.optimized.se/
Pareto Asset Management https://paretoam.com/sv/sverige/
PineBridge https://www.pinebridge.com/
Prestige Funds https://www.prestigefunds.com/
Prior Nilsson http://www.pnfonder.se/se
QQM https://www.qqm.se/
Sector Gamma http://sectorgamma.no/
Sensor http://www.sensorfonder.se/sv.aspx
Sparinvest http://www.sparinvest.se/
Spiltan Fonder http://www.spiltanfonder.se/
SPP Fonder https://www.sppfonder.se/
Strategisk Kapitalförvaltning http://strategiskkf.se/
Svenska Bostadsfonden http://www.sbfbostad.se/
Swedbank Robur https://www.swedbank.com/svenska/om-oss/dotterbolag/swedbank-robur/
Thyra Hedge Fund http://www.thyrahedge.se/
Tundra Fonder http://www.tundrafonder.se/welcome/
United Bankers http://unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/rahastot/
Ålandsbanken https://www.alandsbanken.se/
Öhman https://www.ohman.se