Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Fonder

Nord erbjuder placeringar som är enkla och logiska, där man i alla led ska förstå varför strukturen valts och hur den fungerar. Detta är ett resultat av ett väl utvecklat och noggrant dokumenterat beslutsunderlag. Vårt erbjudande bygger på att varje placering ska kunna fungera som en komponent i en större portfölj av tillgångar. Genom att bygga portföljer med flera olika tillgångar finns möjligheter att sprida riskerna och skapa bättre förutsättning för god riskjusterad avkastning

PLACERINGAR PÅ GEDIGET BESLUTSUNDERLAG

Vi tror bra beslut är enklare att ta baserat på gediget beslutsunderlag. I vår process med att ta fram marknadens bästa strukturerade produkter använder vi en väl utvecklad modell, Nordmodellen, som har investerarens bästa i fokus. Ett förutbestämt antal övergripande kategorier som var och en för sig måste styrka föreslagen produktidé vägs in i beslutet att ta en produkt till marknaden. Modellen bygger bland annat på makroekonomiska-, fundamentala- och optionstekniska faktorer. En del i modellen består i att riskklassificera placeringen, vi använder oss utav en metod utarbetad av ESMA. Med varje placering bifogas ett beslutsunderlag, där man på ett tydligt och enkelt sätt kan se motiv och underlag i vår produktprocess. Beslutsunderlaget distribueras på begäran.

ESMA RISKINDIKATOR

Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst och 7 är högst. Riskindikatorn följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder och strukturerade fonder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA (www.esma.europa.eu). Därmed kan du jämföra risken i våra placeringar med risken i andra placeringar som följer samma riskskala. Riskindikatorns nivå beror dels på placeringens konstruktion men också på underliggande marknad(er). Riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall. Över placeringens löptid kan riskindikatorn komma att förändras både uppåt och nedåt. Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, d.v.s. hur kursförändringar i underliggande marknad(er) förändrar värdet på placeringen. Andra typer av risker, t.ex. likviditetsrisk eller kreditrisk, tar riskindikator inte hänsyn till. Viktigt att notera är att riskindikatorn mäter risken på placeringens slutdag, inte under placeringens löptid.