Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av nordfk.se.
Läs mer om cookies på nordfk.se.

Försäkringar

Nord Fondkommission erbjuder idag tre olika slags försäkringsalternativ i samarbete med Danica Pension flera depåförsäkringsalternativ. Att placera sina värdepapper i en depåförsäkring kan av skattemässiga skäl vara fördelaktigt då du schablonbeskattas på värdet innehållet i depån istället för att kapitalvinstbeskattas.

Du kan i en depåförsäkring handla med de flesta slags noterade värdepapper som t ex aktier, fonder, strukturerade produkter och obligationer. Vi kan även erbjuda en unik lösning för att placera dina onoterade värdepapper i en försäkring. Kontakta oss gärna om du vill lära dig mer om denna spännande lösning!

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en schablonbeskattad förvaringsform för ditt sparande. Det betyder att du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och du betalar inte skatt för dina vinster. Istället betalar du en schablonskatt i slutet av varje kvartal (0,453 % 2019). Stort utbud av värdepapper.

· Denna sparform omfattar både privatpersoner och företag
· Företaget slipper redovisa köp- och säljtransaktioner och kan återta pengarna in i bolaget vid behov.
· Möjlighet finns även att kunna ha ej daglighandlade värdepapper hos Nord
· Försäkringsavgiften är 0,95% per år och beräknas på värdet

Pensionsförsäkring

I en pensionsförsäkring sparar du privat till din pension. En pensionsförsäkring är schablonbeskattad förvaringsform vilket betyder att när du handlar i din Pensionsförsäkring så slipper du att deklarera dina aktie- och fondaffärer och du betalar inte skatt för dina vinster. Istället betalar du en schablonskatt i slutet av varje kvartal (0,075 % 2019).

Sedan början av 2016 är det inte längre avdragsgiltigt att spara i en pensionsförsäkring och du skattar därför dubbelt för att använda den sparformen. Du har dock möjlighet att flytta din pensionsförsäkring till oss för att sänka dina avgifter och få tillgång till Nord Fondkommissions stora utbud av värdepapper.

· Denna sparform omfattar enbart privatpersoner.
· Du slipper redovisa köp- och säljtransaktioner.
· Möjlighet finns även att kunna handla i onoterade värdepapper hos Nord.
· Försäkringsavgiften är upp till 0,95% per år och beräknas på värdet av försäkringen.

Tjänstepension

I en tjänstepension sparar arbetsgivaren till sina anställda och avsättningarna är avdragsgillt. Du som anställd kan få möjlighet att löneväxla vilket inte innebär några kostnader för företaget och ger dig som anställd möjlighet att sänka din skatt.

En tjänstepension är schablonbeskattad förvaringsform vilket betyder att aktie- och fondaffärer inte måste deklareras och eventuell vinster inte beskattas. Istället betalas en schablonskatt i slutet av varje kvartal (0,075 % under 2019).

· Denna sparform tecknas av en arbetsgivare till sina anställda.
· Företaget kan göra avdrag för upp till 35% av den anställdes pensionsgrundande lön,
  dock max 10 prisbasbelopp.
· Kan erbjuda anställda möjligheten att löneväxla.
· Slipper redovisa köp- och säljtransaktioner.
· Möjlighet finns även att kunna handla i onoterade värdepapper hos Nord.
· Försäkringsavgiften är upp till 0,95% per år och beräknas på värdet av försäkringen.